SUPPORT

Wednesday, July 27, 2011

PAGLAPASTANGAN SA PANGALAN (3 of 5)

ILLUSTRATION 3  
(SI YOSHVA AY ANAK NI NUN)


HEBREW                      HEBREW         GREEK      ENGLISH        ENGLISH
Character                       Sound           Translit.      Translit.**      Final sound
                                                         (280-130 BC)    (15AD)   
 י  =   Yod    -    Yo   -  (Ιη)  Ie   -   Je  -    Jee
 ש =   shin  -  sh  -  (σ)  s   -   s  -    z
 ו  =   vav   -    v    - (ύ)   u    -  u  -   u (ə)
 ע =   ayin  -    a   - omitted
                                 (ς)  s    -   s  -   z

**  = Based from the original Greek transliteration 280-130 BC (Septuagint).

S
a matandang Griegong bersiyon ng lumang tipan sa Bibliyang orthodox, na ginawa sa Alexandria sa pagitan ng 280-130 BC., ay nalalahad ang iba pang katotohanan. Ang Septuagint (unang salin ng lumang tipan sa Griego), ay sinasabing ginawa nitong isang hanay ng 72 iskolar  para kay PTOLOMY II (Paraon ng Egipto) sa loob ng 70 araw. Ang bersiyong ito’y kinabibilangan ng Pentateuch (five books of Moses), Book of Kings, Numbers, Major and Minor Prophets, Psalms and Proverbs.

Gaya nga ng maliwanag na nalalahad sa ilustrasyon 3, ang mga Griego ay isinalin (transliterated) ang pangalang YOHVSHVA (book of Numbers) sa pangalang IESUS. At sa pagka-alam natin, ang mga nabanggit na salin ng tekstong Hebreo ay nagawa ilang daang taon bago pa isilang itong si Yohvshva (anak ng tao). Bilang pagsang-ayon, ang pangalang IESUS ay lumabas ngang orihinal na Griegong transliterasyon ng pangalang ע ו ש י (YOSHVA).

Nguni’t nang ang tradisyong Ingles ay magsimulang managana sa nasasakupang panahon nitong ika-15 siglo, ang pangalang IESUS ay nauwi sa JESUS, na may tunog na gaya ng JEEZAZ. Sa puntong ito ay katotohanan na ang pangalang JESUS ay hindi tumutukoy sa anak ng tao na si YOHVSHVA, kundi sa anak ni NUN na si YOSHVA. (Num27:18, Jos 1:1)

Ang mga Griego sa kabilang dako ay nakagawa ng napakalaking maling pahayag, nang magkatulad nilang lapastanganin ang orihinal na tunog ng mga pangalang ע ו ש ו ה י (YOHVSHVA) at  ע ו ש י (YOSHVA,) at inilihis sa IESUS, na sa mga Hebreo ay banyagang padron ng pananalita. (siyasatin ang ilustrasyon 1 at 3).

Sa pagitan ng mga panahon nitong kaugaliang Ingles, sa kasagsagan nito ay may ilang nagpakilalang iskolar ang padalosdalos na bumatay sa tradisyong Griego. Sila’y gumaya sa mga naunang naipahayag, tulad nitong pagdaragdag ng letrang “S” sa hulihan ng pangalan sa pagpapahiwatig ng pagiging maskulino (lalake) ng particular na tunog.

Kung hindi nangyari ang gayon, disin sana’y binibigkas sa ngayon ang mga pangalang nabanggit na walang letrang “S” sa hulihan. (tingnan ang column 6 ng ilustrasyon 3). Sa katulad na pustura, ang pangalang James at Mathias, kung walang S na tunog sa hulihan ay gaya nga ng Jay-mee at Ma-tha-ya kung bibigkasin. (tingnan ang ilustrasyon 9 at 10). Sa gayong kalakaran, ang Griegong impluwensiya, o yaong masiglang pagkaka-ugnay nito sa kaugaliang Ingles ay nanatiling tanging batayan hanggang sa panahon nating ito.
Sapagka’t ang letrang “S” ay hindi na naaalis pa sa pangalang Jesus, sa loob halos ng limang (500) daang taon hanggang sa panahon nating ito. ע ו ש י  =  Yoshva


ILLUSTRATION 4

     HEBREW            HEBREW  ENGLISH    ENGLISH
    Character               Sound        Translit.**   Final sound
                                                                  (15th century AD)
 י  =   Yod    -    Yo     -   Jo      -     Jo
 ש =  shin   -  sh    -   sh     -    sh
 ו  =  vav    -   v      -   u      -    u
 ע =  ayin   -   a      -   a       -   a     

** = Based from the original English transliteration without the influence of Greek traditions.

Narito, at lubhang maliwanag na mapapag-unawa sa Illustration 4 na nasa itaas.  Na ang "YOSHVA" pangalang Hebreo sa transliteration ng mga Ingles na walang influencia ng tradisyong Griego ay mababasa gaya ng "JOSHUA." 

2 comments:

  1. Sa illustration 3 ay nakakalungkot na malamang sa pagsasalin pa lamang nung pangalan sa wikang Griego ay na-corrupt na, at yung corrupted name ay isinalin pa ng mga ingles sa kanilang wika. Kaya lumabas na Jesus ang pangalan. Pero ang hindi alam ng marami ay fake talaga ang pangalang JESUS. Nakakaawa ang marami na tumatawag sa pangalan na yun. Kasi naloko sila ng mga Grego at ng mga Ingles. Naloko din ako, pero hindi na ngayon, kasi nalaman ko na ang totoo. Hindi lang yan, at kung iisa-isahin ko ang laman ng post na ito hahaba ng sobra ang comment ko, mabuti pang pagaralan nyo na lang ng mabuti yung post. Kasi importante kumalat ito, para malaman din ng lahat ang totoo.

    ReplyDelete