SUPPORT

Saturday, July 23, 2011

PAGLAPASTANGAN SA PANGALAN (1 of 5)

Illustration 1

 
HEBREW               HEBREW      GREEK            GREEK            ENGLISH
Character                Sound        Translit.       Final sound         Translit.
                                                       (1st century AD)                    (15th century AD)
י  =  Yod   -   Yo -   ee-ay   - Ie  (Ιη)   - Ya  (Je)
ה =  he    -   h  -  omitted                   - h (omitted)
ו  = vav    -   v  -  omitted                            u (omitted)
ש = shin -  sh  -     s     -  s   (σ) - sh  (s)
ו  = vav   -    v   -    oo   -  u   (ύ)   - u   (u)
ע =  ayin -   a    -  omitted                        -  a (omitted)
                              *s     -  s   (ς)            (s)


S
A* bansa o rehiyong gamit ang salitang Griego, ang sigma (S) ay idinadagdag sa hulihan ng pangalan, upang maipakita ang maskulinidad (pagkalalake) ng tunog nito, gaya halimbawa ng Apolos, Zeus, Cornelius, Pontius, Augustus, at iba pa. Sa kabilang dako, ang Iesu, o, Yesu ay walang letrang “S” sa hulihan, kaya naman ang gayong mga salita ay nagpapahiwatig ng pemenidad (pagkababae) sa tunog. Ang pangalang yaon bagaman sa tradisyong Ingles ay salitang tumutukoy sa pangalang lalake, gayon ma’y sapilitang nagpapahayag ng pagiging babae sa tradisyong Griego.

Nguni’t ang taong tinutukoy sa panahong yaon ay kilala ng marami sa pagiging lalake, at dahil dito’y isinalin (transliterated) sa wikang Griego ang mga letrang Hebrew (Aramaic), עושוהי (Yohvshva) sa Ιησύς (Iesus), na nagresulta sa pagkawala ng tunog sa bawa’t letra, at sa gayo’y lumikha ng pangalan na ganap ang pagkakaiba sa orihinal na pangalang Hebreo .עושוהי (Yohvshva)

Sa pagsisimula ng ika-15 siglo, ang pangalang Iesus ay binibigkas ng mga Ingles sa tunog na, Jee-zaz (See illustration 2 and 3)  Ang Iesu, Yesu, at Yeshu sa makatuwid ay gayong nabibilang sa mga kinurap na interpretasyon ng pangalang  Ιησύς (Iesus).  Nagpapakita lamang na ang mga nabanggit na interpretasyon ay bunga ng padalosdalos na pagsangayon sa iba’t ibang kasulatan. Ano pa’t ang pangalang Iesus ay sinimulang banggitin ng mga Griego sa nasasakupang kapanahunan ng ika-1 siglo.

Sa loob pa rin ng panahong nabanggit, samantalang ang tradisyong Ingles na nakabatay sa kaugaliang Hebreo ay nananagana. Ang orihinal na pangalan ng panganay na anak ni Maria ע ו ש ו ה י (YOHVSHVA) ay naisalin ng mali sa salitang Ingles. Yahushua kung gayon ang pangalang lumabas sa salin ng nabanggit na pangalang Hebreo sa Ingles. Dahil dito ay napakalaking pagkakamali ang nagsimulang lumitaw, lalo na nang lubos nilang matuklasan na ang eksaktong transliterasyon ng pangalan ay hindi YAHUSHUA, ni, JESUS, kundi YOHVSHVA. 

Gayon ma’y huli na upang itama ang pinakamalaking pagkakamali ng ika-15 siglo, sapagka’t itong si William Tyndale sa mga bansang gumagamit ng salitang Ingles ay nailimbag at naipamahagi na ang kaunaunahang Biblia sa wikang Ingles. Nilalaman nito ang luma at bagong tipan at ang pangalang Jesus ay naisama na bilang bahagi ng Tyndale’s version ng Biblia. Sa makatuwid ay sadyang hinubog at pinanday ng mga Ingles ang nabanggit na pangalan (Jesus), upang maging opisyal na pangalan ng lalaking anak na panganay ni Maria - YOHVSHVA, the Christ

Ang pinakamabuti ngang gawin bilang pagtanggap sa gayong kaselang bagay ay manahimik, upang matakasan ang malaking kahihiyan na maaaring abutin ng sinoman sa kanila. Ang nakakalungkot dito, sa mabagal na paglipas ng panahon ay wala isa man sa mga Romano at Ingles na taong simbahan ang naglakas loob na salitain at may katapangang ihayag sa publiko ang tungkol sa bagay na ito.  

Katahimikan nga kung gayon ang piniling tugon ng mga taga simbahan, at hanggang sa kasalukuyang panahon ay ganap na katahimikan pa rin ang patuloy na umiiral sa kanila. Dahilan upang ang karumaldumal na ito ay mapanatiling lihim sa loob halos ng limang daang (500) taon.

Sa makatuwid ay hindi kailan man naging Jesus ang pangalan ng panganay na anak ni Maria at Jose. Siya’y si YOHVSHVA, na taong lubos na kinilala ng mga anak ni Israel bilang isang tunay na Propeta ng Dios(Mat 21:11, 46, Juan 6:14), Juan 7:40). Ang pangalang Jesus sa makatuwid ay hindi maikakailang kinurap na pangalan ni YOHVSHVA the Christ. (frist born of Mary)

7 comments:

 1. Kalayo naman ng Yohvshva sa Jesus. Hindi naman Greek yung panganay na anak ni Maria, kundi Hebrew. Bakit ang ikinalat na pangalan ay mali (Jesus) at hindi ginamit yung orihinal niyang pangalan na Yohvshva. Lokohan na to. Para pala akong sira na tumatawag sa isang tao na mali ang binibigkas kong pangalan. Paano nga siya sasagot, eh hindi naman yun ang pangalan niya. Hay naku, naloko tayong lahat ng mga pari at pastor. pwe !

  ReplyDelete
 2. Konting lamig pare o mare, galit din ako sa nangyari. Nagmukha lahat tayong mga tanga, na tumatawag ng pangalan na sa totoo pala ay fake na pangalan. Bakit naman yung Hebrew name ni Yohvshva ay ginawang Jesus, sobra naman ang layo nun. Yung mga pari at pastor naman ay tahimik lang. Hindi talaga dapat makinig lang, research ang importante para hindi maloko ng mga mapagsamantala.

  ReplyDelete
 3. Ano po ang tamang bigkas sa 'YOHVSHVA'?

  ReplyDelete
 4. TRANSLITERALLY ay YOHVSHVA ang kinalabasan ng Hebrew characters na siyang pangalan ng first born of Mary sa ginagamit nating alpabeto. Dalawang syllable ang pangalang ito, at ang una ay maaaring bigkasing YOV, at ang pangalawang syllable ay SHVA. Kung paano binibigkas ang salitang SHE, at kung ito'y aalisan ng letrang E ay tulad ng tunog na nililikha ng bibig kung may palihim na pinipigilang mag-ingay (SHHHHHHHH). Ang bigkas sa VA ay gaya ng bigkas sa letrang V at ang letrang A ay gaya ng bigkas sa tagalog. Kung babasahin ang pangalan ay lilikha ng tunog na YOV-SH-VA

  ReplyDelete
 5. Yun nga po ang punto, hindi jesus ang ipinangalan sa kaniya nung tuliin kaya malinaw na haka-haka lamang ang salitang jesus, itoy isang mandarayang pangalan na ginagamit ng angaw-angaw na tao sa sanglibutan upang purihin...

  ReplyDelete
 6. YAN PO BA ANG BANGIT NYU SA YHVH

  ReplyDelete
 7. Tingnan sa Part 4 of 5 ng artikulo (PAGLAPASTANGAN SA PANGALAN Part 1-5). Doon ay maliwanag na makikita sa Illustration 5 ang transliteration ng YHVH (הוהי) sa English alphabeth. Gayon na rin ang tunog na lilikhain ng pangalan sa wastong pagbikas nito. Ang Illustration 1 sa Part 1 of 5 ay ang transliteration sa English alphabet ng Hebrew (עושוהי) name (Yohvshva) nitong first born of Mary. Ang transliteration sa illustrations ang siyang nagdidikta kung paano bibigkasin ang mga pangalan at hindi kami.

  ReplyDelete